Jul 15

Är gräsänka. Varför heter det så?

R och barnen är hos farmor och farfar tills på fredag. Känns konstigt. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra… Jo, det vet jag, men frågan är om det blir gjort. Det är ju ganska härligt att bara kunna vara också nämligen. Igår var jag och fikade med en kompis i mer än fyra timmar. Jag var lätt utmattad efteråt. Har nog aldrig hänt förut. Idag har jag badat på Långholmen. På klippbadet. Där kan man inte vara med små barn, så jag tog tillfället i akt. Imorgon blir det mer kompisfika. Jag får nästan dåligt samvete. R säger att det är typiskt mammor att få det. Pappor får det nästan aldrig. Han hänvisade till en tidningsartikel skriven av Katerina Janouch. Mmm, bara det att då förutsattes det ju att mamman drar det tyngsta lasset hemma och förvärvsarbetar. Jag jobbar ju förvisso, men R är nog den som gör mest i hushållet. Så det kanske är berättigat med dåligt samvete för mig…

Wikipedia:
Gräsänka kallas en kvinna vars make är bortrest. Den manliga
motsvarigheten är gräsänkling.
Ordet gräsänka är känt redan på 1700-talet, och kommer från det
lågtyska graswed(e)we som betyder förförd och övergiven flicka.
Förledet syftar antagligen på ett ”förförande i det fria”.
Därefter har ju ordet gräsänkling fått en lite annan innebörd, då
betydelsen har gått från förförd och övergiven, till tillfälligt ensam.

Aha…

Nordisk Familjebok säger:”Gräsänka begagnas numera vanligen i betydelsen hustru,
hvars man för en (kortare eller längre) tid är bortrest. Äldre (och dialektalt)
har ordet däremot betydt dels änka efter hängd man, dels lägrad och alltså
vanärad kvinna. Ordets ursprung är osäkert: man har framställt den förmodan, att
det skulle sammanhänga med den gamla seden att en sådan kvinna vid vigseln måste bära en krans af halm eller gräs.”

Hmm…

Miktionary:
gräsänka =
(skämtsamt) kvinna vars partner är frånvarande eller bortrest,
vilket ger gräsänkan vissa nyvunna friheter

Jahaaa…

preload preload preload